Kallelse till årsmöte

Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte ske fem veckor innan mötet äger rum. Se kallelsen här nedan.

Du kallas härmed till årsmöte i SPF Seniorerna, Avesta
torsdagen den 24 februari, klockan 14.00 i församlingshemmet, Avesta.
Föredragningslista, valberedningens förslag och andra handlingar som ska behandlas på årsmötet kommer  att vara tillgängliga på hemsidan för medlemmarna senast två veckor före mötet.

Motion till årsmötet kan väckas av medlem. Motion ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor  före årsmötet.

OBS! Årsmötet kommer att genomföras om gällande restriktioner tillåter detta