Årsmötet

Enligt våra stadgar ska föreningens årsmöte vara genomfört innan februari månads utgång. Med tanke på de restriktioner som gäller på grund av den rådande pandemin har styrelsen beslutat skjuta upp årsmötet till en tidpunkt då det på ett säkert sätt kan genomföras utomhus eller då smittskyddsläget så tillåter. Kallelse kommer att sändas ut sex veckor innan detta möte.