Viktig information med anledning av Corona-viruset

Den 16 mars kom Folkhälsomyndigheten med en ny rekommendation, att äldre inte ska lämna hemmet i onödan.

Den16 mars kom Folkhälsomyndigheten med en ny rekommendation, att äldre inte ska lämna hemmet i onödan. Det betyder att SPF Seniorernas förbund nu rekommenderar att förenings- och distriktsmöten skjuts på framtiden eller ställs in. Rekommendationen omfattar alla typer av aktiviteter.

Styrelsen för SPF Seniorerna, Avesta, har därför beslutat att ställa in månadsträffen den 26 mars och ett antal redan annonserade aktiviteter som KGK den 23 mars och Vinkunskap den 7 april. Beslutet gäller också all cirkelverksamhet och andra aktiviteter. Ring din cirkelledare för besked.

Förändringar i styrelsens beslut kommer att annonseras på hemsidan.