Här några bilder och referat från styrelsens träff med nya medlemmar

  • Margareta -Westblad och Dick Karlsson underhöll under träffen.