September - oktobermötena ställs in..På grund av det rådande läget med Corona-epidemin, ställer vi in de planerade  träffarna, den 16 september och 18 oktober.  Vi avvaktar utvecklingen och återkommer med hur vi kommer att  göra med kommande träffar och aktiviteter.

/Styrelsen