Rapport från pensionärsrådets möte med Gagnefs kommun den 16 augusti.