Novembermötet

Se bilder och reportage från novembermötet!