Träff med nya medlemmar

Här nedan några bilder från styrelsens informationsträff för nya medlemmar. Reportage från träffen finns under Rapporter.