Novembermötet 2022

Nedan bilder från vårt novembermöte. Ett referat finns under Rapporter.