Älvdalsresan

Nedan finner du bilder från vår Älvdasresa. Fotograf Håkan Spännar.
I huvudmenyn under Rapporter finns även en reserapport, signerad Elsa Spännar.