Novembermötet 2019

6 november; Bodarnas bystuga

 • Entré
 • Ordf. hälsar välkommen
 • Kommunens anhörigskonsulent informerar
 • Elisabeth Johansson
 • Avtackning av konsulenten
 • Bingo
 • Bingo
 • Allsång
 • Elsa tackar Jan-Erk för de goda bullarna.
 • Lycklig bingovinnare
 • Entré
 • Ordf. hälsar välkommen
 • Kommunens anhörigskonsulent informerar
 • Elisabeth Johansson
 • Avtackning av konsulenten
 • Bingo
 • Bingo
 • Allsång
 • Elsa tackar Jan-Erk för de goda bullarna.
 • Lycklig bingovinnare