Konferenser och möten

Uppdaterades: 21 december 2019

Vi håller våra konferenser på Hotell Lerdalshöjden i Rättvik om inget annat anges. Från och med 2018 finns rapporter från konferenser och inspirationsdagar under respektive verksamhetsområde. I avdelningen Information.

Publicerades: 13 november 2017 Uppdaterades: 21 december 2019