Konferenser och möten

Uppdaterades: 17 april 2017 Skriv ut

Läs också: Dokumentation från konferenser mm

Planerade konferenser och möten 2017 

Februari  
  2 torsd Uppföljning inspirationsdag med medieansvariga
Mars  
 30 torsd Distriktets årsstämma i Teknikdalen Borlänge
April  
 11 tisd Ordförandekonferens
 11 tisd Inspirationsdag med studieansvariga
Maj  
  4 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga
  4 torsd Inspirationsdag med lokalföreningarnas kassörer behöver flyttas till hösten när distriktets nya kassör tillträtt.
 Juni  
  1 torsd Inspirationsdag med reseansvariga
September  
 12 tisd Ordförandekonferens
 14 torsd Inspirationsdag med KPR/LPR-ansvariga
Oktober  
 12 torsd Inspirationsdag med Hörselansvariga
 12 torsd Inspirationsdag med Trafikansvariga
 12 torsd Inspirationsdag med Läkemedelsansvariga
 12 torsd Inspirationsdag Folkhälsa preliminärt tema psykisk ohälsa
  Eventuellt gemensamt tema denna dag
November  
 16 torsd Inspirationsdag med Rekryteringsansvariga, medlemsvård
 16 torsd Konferens med Valberedningsansvariga

Konferenserna hålles på Hotell Lerdalshöjden om inget annat anges
Ev. ändringar kan förekomma p g a oförutsedda orsaker

Publicerades: 11 september 2016 Uppdaterades: 17 april 2017