Årsmöte 2022

Årsmötet gjorde ett uttalande riktat till Tjörns kommunstyrelse angående det stora behovet av att snarast bygga ett äldreboende i Tångeröd.
Ett 90-tal Tjörnveteraner hade samlats för att göra bokslut för 2021 och för att anta verksamhetsplan och budget för 2022. Ordförande Margareta Andersson omvaldes. Nya i styrelsen blev Björn Andersson Malm och Rolf Cissig. Att äta semlor, att umgås och prata samt att lyssna på Haga-Lennart var populärt.

  • Föreningen bjöd på kaffe och semlor
  • Läsning av årsmöteshandlingar 2022
  • Föreningen bjöd på kaffe och semlor
  • Läsning av årsmöteshandlingar 2022