Kallelse till Årsmöte 28 februari

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport jämte övriga handlingar finns att tillgå vid mötets början.

Förslag på kandidater till valberedning och styrelse finns.

Fr. o. m. 14 februari ligger handlingarna även här på hemsidan.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 11 februari 2022