Trafikkommittén

Trafikkommittén:

Har du frågor, förslag eller synpunkter, kontakt

Stefan Morén, 0706-31 60 76
moren.stefan@telia.com


Vårt uppdrag är att

♣ informera
♣ kommunicera
♣ förmedla
♣ påverka
♣ skapa opinion
♣ hämta information

Arbetet sker vid medlemsmöten, kontakter med medlemmar, kontakter med ansvariga i trafikföretag inom stat och kommun samt genom Brukarrådet.