Webbinarium: Att åldras med rättigheter

Förbundsordförande Eva Eriksson för samtal med SPF Seniorernas sakkunniga om aktuella äldrefrågor. Samtalsserien påbörjades hösten 2020, och kommer att utökas med fler webbinarier framöver.

Det digitala seminariet genomfördes 2 mars 2022 och handlar bland annat om arbetet för att få till stånd en FN-konvention om äldres rättigheter. Medverkar gör: Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Christina Rogestam, vice ordförande AGE Platform Europe och Martin Engman, Sveriges representant i AGE Platform Europe Council.

https://www.youtube.com/watch?v=XE63rci5b20&feature=youtu.be