Västra HSN (hälso och sjukvårdsnämnden)

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden företräder oss som bor i Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn eller Öckerö.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd är en av de fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra hälso- och sjukvårdsnäömnden och företräder dig som bor i Göteborgs kommun.


Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har, styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning

Ett viktigt uppdrag är att föra en dialog med dig som invånare för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)