Ordföranden informerar

Ordföranden informerar
Brev från ordföranden och aktuell information. Tidigare ordförandebrev hittas under "Arkiv".

Våren 2022

Kära medlemmar!

Med förhoppning om ett öppnare samhälle där vi besegrat de återkommande virusvarianterna presenterar vi härmed vårens program. Vi följer givna restriktioner för fysiska möten. OBS! VAR BEREDDA PÅ ATT VISA VACCINBEVIS OCH ID-HANDLING FÖRE RESOR OCH MEDLEMSTRÄFFAR.

Vid årsskiftet 2021 – 2022 genomför SPF centralt en sammanslagning av SPF Kvarnhjulet och SPF Strömstararna efter ett beslut på SPF Kvarnhjulets årsmöte 29/11 2021 att föreningen lägger ner sin verksamhet och medlemmarna överförs till SPF Strömstararna. Vi hälsar alla SPF Kvarnhjulets medlemmar välkomna till SPF Strömstararna.

OBS! VÅRENS MEDLEMSTRÄFFAR ÄGER RUM I FÄSSBERGSKYRKANS FÖRSAMLINGSSAL MED START ONSDAGEN DEN 12/1 KL. 13:30.

Alla medlemmar inbjuds härmed till vårt årsmöte den 2 februari. Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på nya styrelseledamöter, cirkelledare och personer som skall utgöra föreningens valberedning under kommande verksamhetsår.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 3 januari  klockan 10:00.  

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta Anna-Karin Feragen, tel. 0722-003650 eller någon i styrelsen så planerar vi in detta tillsammans. Kören Treklangen välkomnar nya körmedlemmar.

Mölndals Handbollsförening önskar samarbete med Strömstararna vid caféverksamheten i Aktiviteten på tisdagar mellan 16:00 – 20:00 när deras flickor och pojkar mellan 8 – 12 år tränar. Kontakta Kent Bengtsson, kaizen@telia.com eller 0708-553010 för detaljerad info. Det är gratis inträde till alla MHF:s matcher i Aktiviteten.

Pensionsmyndigheten har regeringens uppdrag att öka kunskapen om bostadstillägg. Cirka 290 000 pensionärer får idag ett medelbelopp på 2 300 kr. per månad men det finns uppskattningsvis ytterligare cirka 100 000 som kan få tillägget. Bostadstillägget är skattefritt och när det uppstår förändringar i bostadskostnad, inkomster eller ekonomiska tillgångar har man rätt att söka. Kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se. Ansökan görs enklast på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.

En Sverigelott erhålles för varje nyrekryterad medlem till SPF Strömstararna. När registreringen är genomförd kontaktar ni veronica.sjolin@spfseniorerna.se och lotten skickas hem till er.

Kontakta Fixaren på 031-315 24 65 för enklare göromål inomhus om du är över 70 år eller Mölndals Digitala Fixare på 031-3152819 utan kostnad. Ann-Sofie är digital fixare och hjälper till med datorer, surfplattor och smarta telefoner m. m. Vår lokala fixare visar fotolegitimation från Mölndals stad vid hembesök och sekretess råder.  

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.

 Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Mölndals politiker vägrar besvara våra frågor om varför de anser Mölndals seniorer vara mindre värda än motsvarande åldersgrupper i kranskommunerna med avseende på ”Seniorkorten” för kollektivtrafiken. Det är en skamlig diskriminering av de äldre som byggt upp vårt samhälle. Upprepa frågorna inför nästa års val.

Anmälan till resor, aktiviteter och medlemsträffar är lika välkommet på e-mail som på telefon. OBS! Första anmälningsdag är den 3 januari klockan 10:00.

Besök vår hemsida på www.spfströmstararna.se. Där hittar Ni även inloggning till den nya SPF-appen där vi kan följa alla föreningar, distrikt och SPF centralt i realtid i våra mobiltelefoner.

Mycket välkomna till vårens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom

Kaj-Åke Larsson /Ordförande