7 februari, årsmöte + medlemsträff

Vi var många som "knôdde" oss in i kyrkans lokal för att lyssna till professor emeritus, Lars-Gunnar Anderssons kåseri, om vår sköna "gôtebosska". Lokalen blev helt "knôfull" och vår bedömning är, att det nog inte var årsmötet som drog denna stora publik.

Ett sammanfattande referat av medlemsträffen, författat av Jan Jurén, hittar ni här.