Ordföranden hälsar alla välkomna åter, hösten -22

Ordförandebrevet med viktig information hitta du på hemsidan under rubriken "Om Föreningen" eller så klickar du på länken här nedan.