Om bedrägerier

Kort referat av föreläsning med polis Magnus Lindegren, bedrägerisektionen i Region Väst. (Chalmersseniorer)

På föreläsningen togs upp: social manipulation, romansbedrägerier, investeringsbedrägerier, annonsbedrägerier, falska mail och sms, samt falska poliser.
Se sammanfattning av föredrag.

Läs vidare ....  på vår hemsida under Hälsa/säkerhet