Digitalisering - Strömstarar

SPF Strömstararna – Digitalisering – Resultat (Margareta Markling)

I början av sommaren skickade Strömstararna ut en enkät för att få en uppfattning om hur vi i vår förening kan stötta medlemmarnas digitala kunskap. Denna enkät har nu utmynnat i att vi startar upp 3 st studiecirklar kring mobiltelefoner för nybörjare (19 sept – iPhone, 20 och 21 sept – Samsung). Anmälan: anna-karin.feragen@sv.se (se tidigare annonsering).

Ytterligare hjälp i den personliga digitaliseringen kan fås via:

  • ”Träffpunkten Möllan” i Folkets hus, torsdagar kl 12.00-13.00 Program Träffpunkterna mölndal.se
  • Mölndals bibliotek, onsdagar 15.00-17.00. (se vidare bibliotekets hemsida – kalender) IT-hjälp på biblioteket - Biblioteken i Mölndal (molndal.se)
  • Mölndals stad har nu åter en ”Digital Fixare” som nås via Träffpunkter - Mölndal (molndal.se)
  • Dessutom erbjuder Strömstararna enskild hjälp med enklare frågor direkt efter medlemsträffarna.
  • Vill ni på egen hand förkovra er digitaliseringsprocess, så hittar ni användbart material på Strömstararnas hemsida – se rubriken digitalisering.
  • Mölndals stad och Biblioteket arrangerar föredrag den 10-16 oktober: ”Bedrägeri på nätet (polisen), Digital privatekonomi (Swedbank)

Vi fick också, via enkäten, kunskap om att det finns 15 st medlemmar som kan tänka sig hjälpa till i vårt digitaliseringsarbete. ER VILL VI GÄRNA HA KONTAKT MED! men det är förstås frivilligt. (kontakta margareta@markling.com )