Gaia, Världsutställning

Gaia
Konstverket Gaia av Luke Jerram (England) kommer att finnas i Fässbergs kyrka 18 oktober-8 november. Under dessa 21 dagar kommer även många olika intressanta evenemang att äga rum. (Se program via länkar nedan)

Gaia - ett konstverk, som turnerar runt jorden. Enda stoppet i Sverige är i Fässbergs kyrka. Konstverket mäter sju meter i diameter och är skapat av bilder från NASAs fotografier av jordytan. Konstverket ger besökaren möjlighet att se vår planet tredminensionellt svävande och långsamt roterande i rummet. Installationen hjälper oss att se jorden på lite håll och upptäcka vad som händer med oss då. 

När vi ser Gaia i Fässbergs kyrka omges jorden av ett soundtrack komponerat av tonsättaren Dan Jones. I den grekiska mytologin är Gaia jorden personifierad, på svenska ”Moder jord”. 

Evenemang som händer under Gaia-veckorna: se här ...

Konstnären: https://www.lukejerram.com

Video: https://www.youtube.com/watch?v=YsZJDjwVY_Y

Specialtidning med program: https://dmweb.v-tab.se/webpages/SLMAB/SLMMP-220922

eller som pdf: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=2479113

        Gaia - Svenska kyrkan Mölndal