2 st referat, Jan Jurén

Referat från Hotell The Weaver och Medlemsträff 2 mars.

Jan Jurén har sammanfattat Strömstararnas studiebesök hos Hotell The Weaver och även gjort en sammanfattning av vår medlemsträff den 2 mars. Vi hade då gästföreläsare Ulf Magnusson på plats som med stor behållning berättade om vilken vardag som mötte Mölndals siste lantbrevbärare. Referaten hittar ni på vår hemsida under -Aktiviteter -Referat