Resa till Ryttmästarbostället

Vill du följa med på vår resa till Ryttmästarbostället 10 maj. Anmäl dig snarast!
Till Kaj-Åke Larsson.