Referat från Ryttmästarbostället

Läs referatet från vår mycket intressanta dagsutflykt till Ryttmästarbostället vid Simsjön.