Inbjudan till Mini Expo Göteborg

MiniExpo är en mindre mässa som i första hand riktar sig till personer med funktionsnedsättning men som
även har relevans för äldre och anhöriga.

Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om
välfärdsteknik. Den teknik som presenteras underlättar självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet
i vardagen.
När: 12 maj och 13 maj
Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
Kostnad: Kostnadsfritt

Inbjudan MiniExpo[23300].pdf