Glöm inte enkäten

Ni har väl inte glömt att svara på den enkät som skickats till er via e-mail.

Strömstararnas styrelse vill skaffa sig en bild av hur stort intresset och behovet är, för ökade kunskaper kring mobiler, surfplattor, PC och IT-säkerhet. Området kallas numera digitalisering. Därför har vi till alla medlemmar, med en fungerande e-mail, skickat ut en enkät som vi ber er besvara innan maj månads utgång.

Se ert mail från 2022-05-21, där hittar ni länken.