Fjärde dosen

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år eller äldre, ta en fjärde dos covid-19-vaccin, om det gått minst 4 månader sedan dos tre.

Det finns fortfarande en påtaglig smittspridning av cocid-19 i samhället men sjukdomen är nu inte längre klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig.