Ordförandebrev. -18 -22

Arkiverade ordförandebrev fr. år -18 -19 -20 -21 -22

Hösten 2021
Kära medlemmar!

Vi försöker nu återstarta våra verksamheter efter närmare 18 månader i greppet på en pandemi som lamslagit hela jordklotet. Motsägelsefulla direktiv från ansvariga myndigheter och experter har skapat oreda och sorg hos många och faran är inte över än trots att vår åldersgrupp lojalt vaccinerat sig. Vi följer givna restriktioner för fysiska möten.

OBS! Våra första medlemsträffar i september och oktober äger rum i Stensjökyrkans församlingssal där vi får vara 48 personer.

Alla medlemmar inbjudes härmed till vårt årsmöte den 7 oktober. Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på nya styrelseledamöter och 3 personer som skall utgöra föreningens valberedning under kommande verksamhetsår.

OBS! Medlemsträffarna i november och december äger rum i Stora festsalen i Kulturhuset Möllan i centrala Mölndal. Där får vi i nuläget vara 50 personer men lokalerna har potential för drygt 150 personer sittande vid bord.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 1 september klockan 10:00. OBS! Spårvagnsresan utgår från Mölndals innerstad och Hallandsresan utgår från Fässbergskyrkans parkering. Se bifogade infoblad.

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta Anna-Karin Feragen, tel. 0722-003650 eller någon i styrelsen så planerar vi in detta tillsammans. Varför inte en ”Andriodkurs” eller någon hobbykurs.

Pensionsmyndigheten har regeringens uppdrag att öka kunskapen om bostadstillägg. Cirka 290 000 pensionärer får idag ett medelbelopp på 2 300 kr. per månad men det finns uppskattningsvis ytterligare cirka 100 000 som kan få tillägget. Bostadstillägget är skattefritt och när det uppstår förändringar i bostadskostnad, inkomster eller ekonomiska tillgångar har man rätt att söka. Kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se. Ansökan görs enklast på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.

En Sverigelott erhålles för varje nyrekryterad medlem till SPF Strömstararna. När registreringen är genomförd kontaktar ni veronica.sjolin@spfseniorerna.se och lotten skickas hem till er.

Kontakta Fixaren på 031-315 24 65 för enklare göromål inomhus om du är över 70 år eller Mölndals Digitala Fixare på 031-3152819 utan kostnad. Ann-Sofie är digital fixare och hjälper till med datorer, surfplattor och smarta telefoner m. m. Vår lokala fixare visar fotolegitimation från Mölndals stad vid hembesök och sekretess råder.  

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.

 Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Mölndals politiker vägrar besvara våra frågor om varför de anser Mölndals seniorer vara mindre värda än motsvarande åldersgrupper i kranskommunerna med avseende på ”Seniorkorten” för kollektivtrafiken. Det är en skamlig diskriminering av de äldre som byggt upp vårt samhälle. Upprepa frågorna inför nästa års val.

Anmälan till resor, aktiviteter och medlemsträffar är lika välkommet på e-mail som på telefon. OBS! Första anmälningsdag är den 1 september klockan 10:00.

Mycket välkomna till höstens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom

Kaj-Åke Larsson /Ordförande        

 

Våren 2021: 

------------------------

Våren 2020

Kära medlemmar!

Vårens medlemsträffar äger rum i Stensjökyrkans församlingssal på grund av underhållsarbeten i Fässbergskyrkan. Arbetet beräknas vara klart i april 2020.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 2 januari efter kl. 10:00 p.g.av klagomål på att vissa aktiviteter fullbokats under natten.

OBS! Resorna utgår från Fässbergskyrkans parkering. Förutom spårvagnsresan som startar kl. 11:00 från Mölndals innerstad. Vi föreslår att tillämpa en allmän praxis att dela på 18:50 / mil till den som skjutsar vid studiebesök.

Alla medlemmar inbjuds härmed till vårt årsmöte den 6 februari. Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på nya styrelseledamöter och 3 personer som skall utgöra föreningens valberedning under kommande verksamhetsår.

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Är ni några musiker som saknar träningslokal tipsar vi om Musikberget på Flöjelbergsgatan 14. Anmäl intresse till styrelsen eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Treklangen som är vår sångkör tillsammans med Kvarnhjulet och Sagsjön välkomnar nya körmedlemmar. Kontakta Anna-Karin Feragen på Studieförbundet Vuxenskolan, tel. 0722-003650.

Uteätarna är en ny aktivitet. Det innebär att vibokar bord efter lunchrusningen för en grupp medlemmar som kan äta och samtala i lugn och ro från cirka 14:30 och framåt till "pensionärspris". Vi hoppas att detta blir en etablerad umgängesform.

Kunskapscafé om Ålderism anordnas i Annexet på Träffpunkten Möllan under 3 tillfällen våren 2020. Välkomna den 18/2 kl. 13:00 – 14:30, den 24/3 kl. 13:00 – 14:30, den 21/4 kl. 13:00 – 14:30. Se separat programblad.

Pensionsmyndigheten har regeringens uppdrag att öka kunskapen om bostadstillägg. Cirka 290 000 pensionärer får idag ett medelbelopp på 2 300 kr. per månad men det finns uppskattningsvis ytterligare 100 000 som kan få tillägget. Bostadstillägget är skattefritt och när det uppstår förändringar i bostadskostnad, inkomster eller ekonomiska tillgångar har man rätt att söka. Kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se. Ansökan görs enklast på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.

Pensionärsföreningarna i Mölndal efterfrågar fortfarande en dialog med stadens styrande politiker kring situationen för våra äldre men svaren har uteblivit vilket är anmärkningsvärt och tragiskt. 280 av 290 kommuner samarbetar genom KPR med sina pensionärsföreningar men Mölndals politiker vill inte samarbeta med de 25 % av de röstberättigade mölndalsborna som är experter på äldrefrågor. Varför väljer de att gömma sig? När det slängs ut flera miljoner på fallskärmar skickas fakturan till pensionärerna. Höjda färdtjänsttaxor och försämrade seniorkort slår mot de svagaste och ökar ofrivillig ensamhet samt biltrafik vilket blir en dyr lösning på lång sikt. SPF Strömstararna har protestlistor med 123 namn som skall överlämnas till ansvariga politiker inom kort. Tipsa oss gärna om det finns någon politiker som hyser respekt för oss seniorer. Många positiva förebilder finns i de städer som samarbetar kring en "Åldersvänlig Stad" och detta är till fördel för alla generationer. Vi har föreslagit att Mölndal bör ta chansen att inte bli sist i denna samarbetsform för stadens bästa.

Betala med e-faktura. Du kan nu lägga till SPF Seniorerna som betalningsmottagare via din internetbank. Detta spar miljö och pengar.

Vår Kulturkommitté är lyhörd för våra medlemmars önskemål om studiebesök, studiecirklar, resor eller aktiviteter med kulturella ämnen. Kommittén består av Ingrid och Claes Beck-Friis, Anita Settergren, Birgitta Åberg och Gunnel Jansson. IT-hjälp erbjuds på biblioteken: Stadsbiblioteket iMölndal torsdagar 13:00 – 16:30 . Kållered torsdagar 16:00 – 18:00. Lindome måndagar 16:30 – 17:30 .

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar. Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Bio Möllan tillhandahåller oss vårens program och vi lägger ut dessa på vår hemsida.

Hela nya programmet presenteras mer detaljerat på vår hemsida, och några tidigare genomförda aktiviteter finner ni på www.spfseniorerna.se . Anmälan till resor, aktiviteter och medlemsträffar är lika välkommet på e-mail som på telefon. OBS! Första anmälningsdag den 2 januari. Det har kommit många klagomål från de som väntar med anmälan till förmiddagen och då möts av beskedet att under natten och morgonen blev samtliga platser bokade. OBS! Alla bokningar noteras fr. o. m. kl. 10:00 den 2/1 2020.

Mycket välkomna till vårens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom Kaj-Åke Larsson / OrdförandeHösten 2019

 

Hösten 2019

Kära medlemmar!

Våra medlemsträffar äger fortfarande rum i Stensjökyrkans församlingssal på grund av underhållsarbeten i Fässbergskyrkan. Arbetet där beräknas vara klart under 2020.

Välkommen att anmäla deltagande i våra program och aktiviteter från den 26 augusti. OBS! Resorna utgår från Fässbergskyrkans parkering. Vi föreslår att tillämpa en allmän praxis att dela på 18:50 /mil till den som skjutsar vid studiebesök.

Studiecirklar i olika ämnen är berikande för kunskap och gemenskap och vi har utrymme för nya grupper i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Kontakta någon i styrelsen så planerar vi in detta tillsammans. Varför inte en "Andriodkurs?"

Kunskapscafé om Ålderism anordnas i Annexet på Träffpunkten Möllan under 3 tillfällen hösten 2019. Välkomna den 24/9 kl. 13:00 – 14:30 , boendeformer för äldre nu och i framtiden, den 29/10 kl. 13:00 – 14:30, digitala klyftor i den äldre befolkningen, och den 3/12 kl. 13:00 – 14:30, Lars-Eric Frendberg underhåller med populärmusik. Se separat programblad från Studieförbundet och Mölndals stad.

Seniorboende i olika former är ständigt aktuellt och SPF uppmärksammar detta med avseende på ekonomi, ofrivillig ensamhet, service m.m. Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder en "Boendecirkel" och Klokboken.nu på nätet innehåller mycket fakta i ämnet. Klokboken uppdateras regelbundet av Chalmers.

Pensionsmyndigheten har regeringens uppdrag att öka kunskapen om bostadstillägg. Cirka 290 000 pensionärer får idag ett medelbelopp på 2 300 kr. per månad men det finns uppskattningsvis ytterligare cirka 100 000 som kan få tillägget. Bostadstillägget är skattefritt och när det uppstår förändringar i bostadskostnad, inkomster eller ekonomiska tillgångar har man rätt att söka. Kontakta Pensionsmyndigheten på 0771-776 776 eller www.pensionsmyndigheten.se. Ansökan görs enklast på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.

En Sverigelott erhålles för varje nyrekryterad medlem till SPF Strömstararna. När registreringen är genomförd kontaktar ni veronica.sjolin@spfseniorerna.se och lotten skickas hem till er.

Kontakta Fixaren på 031-315 24 65 för enklare göromål inomhus om du är över 70 år.

Bokbyte kommer att provas under hösten. Det innebär att vi gratis byter våra begagnade böcker när vi träffas på våra medlemsträffar eller i andra sammanhang.

Betydelsen av dialog och ett ansvarsfullt ledarskap har länge efterfrågats från alla våra pensionärsföreningar vid kontakterna med politikerna i Mölndal. Kanske skymtar vi en vändning eftersom Folkhälsorådet förväntas återuppstå.

SPF fyller 80 år 2019. Vi bildades med namnet Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, SPRF, 1939 i Göteborg med omnejd och bestod till stora delar av kommunister och syndikalister. Då fanns cirka 500 000 ålderspensionärer över 67 år och en stor andel fick behovsprövat fattigvårdsunderstöd. Idag är antalet seniorer 65+ cirka två miljoner och många är fortfarande bidragsberoende därför att våra gemensamma pensionsfonder är plundrade av vår folkvalda riksdag och regering. Eftersom vi bildades i Göteborg firas detta den 2/9 på Clarion Post Hotel.

SPF har kongress 2020 och motioner om förbättringar i vår organisation skall vara inlämnade före 12/12 2019. Styrelsen är lyhörd för medlemmarnas förslag.

Den nya styrande partigrupperingen M, L, C, MP och KD fortsätter jakten på pensionärernas pengar. Det senaste förslaget är kraftigt höjda färdtjänsttaxor vilket drabbar de fysiskt och ekonomiskt svagaste. Politikernas egna arvoden berörs ej.

Vår Kulturkommitté är lyhörd för våra medlemmars önskemål om studiebesök, studiecirklar, resor eller aktiviteter med kulturella ämnen. Kommittén består av Ingrid och Claes Beck-Friis, Anita Settergren, Birgitta Åberg och Gunnel Jansson. IT-hjälp erbjuds på biblioteken: Stadsbiblioteket iMölndal torsdagar 13:00 – 16:30 . Kållered torsdagar 16:00 – 18:00. Lindome måndagar 16:30 – 17:30, och Café Möllan.

Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.

Avbryt omedelbart telefonsamtal från okända personer som erbjuder gratis varor mot att man skall logga in på sitt bankkonto. Polisanmäl sådana bedrägeriförsök.

Bio Möllan tillhandahåller oss vårens program och vi lägger ut dessa på vår hemsida.

Hela nya programmet presenteras mer detaljerat på vår hemsida, och några tidigare genomförda aktiviteter finner ni på www.spfseniorerna.se . Anmälan till resor, aktiviteter och medlemsträffar är lika välkommet på e-mail som på telefon. OBS! Första anmälningsdag den 26 augusti.

Mycket välkomna till höstens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom

Kaj-Åke Larsson /Ordförande

 

Hösten 2018
Kära medlemmar!
Höstens medlemsträffar äger rum i Stensjökyrkans församlingssal på grund av underhållsarbeten i Fässbergskyrkan.
Efter den varmaste sommaren i mannaminne kommer vi alla stärkta till höstens resor och aktiviteter som presenteras i bifogade program och infoblad. Välkommen att anmäla deltagande från den 20 augusti. OBS! Resorna utgår från Fässbergskyrkans parkering.


Vi efterfrågar medlemmarnas förslag på personer som kan åta sig att sköta vår hemsida och att ingå i valberedningen inför nästa årsmöte.


Lagen om framtidsfullmakt trädde i kraft den 1 juli 2017. Demensförbundet hade en mycket utförlig information om detta i Mölndal och vi bifogar deras fullmaktsblankett. Uppstår det några frågor kring handhavande rekommenderar vi att ni mailar Demensförbundets ordförande Pär Rahmström på: par.rahmstrom@demensforbundet.se. OBS! blanketten är gratis. Det säljs tyvärr fullmaktsblanketter för flera tusen kronor på nätet. En onödig utgift.


Åldras med värdighet. Nanne Hessel berättar den 11/10 kl. 10:00 – 12:00 på Stadsbiblioteket i Mölndal. Föranmälan till SV 031-874746 alt. 0722-003650.
Ålderism och äldrefrågor diskuteras under höstens valspurt och många fagra löften har presenterats men vilka partier är trovärdiga lokalt eller på riksplanet? I Mölndal håller de styrande politikerna envist fast vid stora besparingar på pensionärerna.


Pensionärsföreningarna i Mölndal efterfrågar fortfarande en dialog med stadens styrande politiker kring situationen för våra äldre men svaren har uteblivit vilket är anmärkningsvärt. Vi har bildat Pensionärsrådet i Mölndal PRiM och vi tillskrev den 24/11 2016 KS för att öppna en dialog om äldrefrågor. Då vi inte fick något svar sände vi en förnyad framställan den 23/3 2017. KS har förnekat att våra skrivningar nått KS för handläggning men detta är bevisligen fel och vi tvingas bevittna en katastrofal och inkompetent handläggning i vår högsta beslutande ledning i Mölndals stadshus. PRiM tillskrev den 14/11 2017 de 8 politiska partier som sitter i KF eftersom vi vill veta deras inställning till att inrätta ett pensionärsråd i Mölndal. Vi ville ha svar till den 15/12 2017 och endast SD och L svarade då. Senare har MP sagt sig vara villiga att diskutera äldrefrågor med oss. SD vill gärna föra en dialog med PRiM eftersom de anser att pensionärerna är en nedprioriterad grupp. L är negativa till en dialog med oss pensionärer därför att det kan bryta mot lagen om
likabehandling. De 280 kommuner som har ett fungerande KPR skulle alltså bryta mot kommunallagen enligt L. Ett intressant argument för att slippa träffa 25 % av de röstberättigade mölndalsborna. S, M, V, KD och C har vägrat svara PRiM vilket är direkt respektlöst och odemokratiskt. Varför väljer de att gömma sig?
De styrande partierna S, V, MP och KD ville stänga Träffpunkterna eller överlåta åt pensionärsföreningarna att ideellt sköta driften inom IOP, Ideellt Offentligt Partnerskap. Våra insatser som oavlönade volontärer skulle tillfälligt lösa stadens dåliga ekonomi. Vi ställdes inför fullbordat faktum att om vi inte godtog detta förslaget orsakade vi kraftiga besparingar i hemvården. Här erbjöds ingen dialog utan det var en order från de styrande politikerna. Nya besparingsförslag innebär att aktiveringspedagogerna på våra Träffpunkter skall avskedas eller omplaceras till andra uppgifter. Men ett ännu hårdare slag mot oss äldre och anhöriga blir förmodligen strategin att beordra vårdpersonal med flerårig utbildning att utföra städjobb i stället för den nödvändiga äldrevården. Det garanterar en stor besparing eftersom den berörda personalen slutar och ingen ny vårdutbildad personal söker anställning i Mölndal med den personalpolitiken. Vem kan stoppa detta ofog?


Vår Kulturkommitté är lyhörd för våra medlemmars önskemål om studiebesök, studiecirklar, resor eller aktiviteter med kulturella ämnen. Kommittén består av Ingrid och Claes Beck-Friis, Anita Settergren, Birgitta Åberg, Gunnel Jansson och Gun Söderberg. IT-hjälp erbjuds på biblioteken: Stadsbiblioteket i Mölndal torsdagar 13:00 – 16:30 den 13/9 – 20/12. Kållered torsdagar 16:00 – 18:00 den 13/9 – 20/12. Lindome måndagar 16:30 – 17:30 den 10/9 – 17/12.


Äldres säkerhet i hemmet och ute i samhället är ständigt hotad. Släpp inte in någon som inte är känd eller har tidsbokning för beställda arbeten. DNA-märkning av de mest värdefulla sakerna möjliggör spårning. Medföljande dekaler avskräcker tjuvar.
Kommunpolisen informerar oss den 4 oktober om hur vi ökar tryggheten.
Bio Möllan tillhandahåller oss höstens program och vi lägger ut dessa på vår hemsida.
Hela nya programmet presenteras mer detaljerat på vår hemsida, och några tidigare genomförda aktiviteter finner ni på www.spfseniorerna.se . Anmälan till resor, aktiviteter och medlemsträffar är lika välkommet på e-mail som på telefon. OBS! Första anmälningsdag den 20 augusti.


Mycket välkomna till höstens medlemsträffar och övriga aktiviteter önskar vi alla i styrelsen genom
Kaj-Åke Larsson / Ordförande