Medlemsträff 2/3 -22

Onsdagen 2 mars 2022, var det äntligen dags att åter kunna börja att genomföra våra medlemsträffar efter en lång tids avbrott beroende på den otrevliga Coronapandemin som plågat vårt samhälle. Ordförande Kaj-Åke Larsson kunde till sin glädje hälsa 85 medlemmar välkomna. Dessutom kunde han välkomna Ulf Magnusson (bild nedan), dagens föredragshållare.

Åke Mattson den siste lantbrevbäraren

Ulf Magnusson började med att berätta hur han 1976 sökte jobb på posten. I samband med sin anställning på postkontoret Mölndal 1, som var ett stort kontor med 70–80 personer anställda, träffade han Åke Mattson som redan på 50-talet började åka runt till gårdarna i den bördiga Fässbergsdalen som lantbrevbärare. Ulf fick börja med att följa med Åke Mattson på hans rundor för att lära sig jobbet. Brevutbärningen skedde måndag till lördag, således något annorlunda från dagens Post-Nord service.

Ulf visade många fina bilder  och berättade inlevelsefullt hur posthanteringen skedde ute på landsbygden i en gången tid, som ändå inte är så avlägsen.

Han berättade hur en lantbrevbärare inte bara var en posttjänsteman utan även hade en social funktion ute på landsbygden. Otaliga var de kaffepauser man ”tvingades” att ta, liksom att uppsättning av gardiner eller att resa stegar utomhus kunde ”ingå” i jobbet.

Vi fick höra ett antal roliga anekdoter, till exempel om Signe som ville ha tidningen först av alla i hushållet, eftersom hon ändå bara läste dödsannonserna, resten som stod i tidningen var bara elände.

Lantbrevbäraren skötte allt, inbetalningar, utbetalningar försäljning av frimärken. Detta var helt enkelt en tid långt före giro och Swish. På turen runt ingick cirka 170 stopp, men om man ville ha personligt besök av lantbrevbäraren, fanns det olika metoder att påkalla uppmärksamhet, till exempel att hänga ut en trasa, sätta upp ett vitt häftstift på ladugårdsväggen eller att hissa flaggen.

När det var dags för utbetalning av pensioner kunde lantbrevbäraren ha med sig inte mindre än 400 000:- kronor i kontanter i sin väska. Det vittnar om en tid långt före rån våld i samhället. Utefter rundan fanns en brevlåda för utgående post, denna kontrollerades varje dag, men under 40 år låg det aldrig något i den, eftersom man gav sitt brev till brevbäraren.

Vi fick också höra om smeden i Balltorp som hängde ut en skylt när han inte hade öppet. Texten var SSSS, vilket betydde Smedjan Stängd Smeden Super!

När lantbrevbärningen upphörde 1991, och Åke Mattson gick i pension, hade han kört 12 500 rundor à 4,5 mil på sin gula moped iklädd postens uniform med uniformsmössa, eftersom han under alla år vägrade att bära hjälm. Detta motsvarar 14 varv runt jorden.

Kaj-Åke tackade Ulf Magnusson med en blomsterkvast och en rungande applåd från åhörarna.

Jan Juréen