Kort rapport från månadsmötet 13 september

kort rapport från Wolfgang

SPF Seniorerna Strömmen. Månadsmöte 13 september 2021

Länge sedan vi kunde ha möte inomhus. Senast var den 9 mars 2020.
2021 var vi trots allt aktiva med våra möten. Mars: Sjöräddningen. Folkhälsoveckan. April Krokstrand. Maj årsmöte. Juli Sommardansen på Friluftsmuseum.

Höstens program, Oktober Lilla Bandet. November Kustbevakningen kanske i Myren. December Julfirande. Annonseras i Veckovis.
12 oktober kl 14: Internetkafé, där vi lär oss av varandra. På SV vid Stadshuset. 
Teaterresa till Göteborgsoperan. Information av Lennart Hansson. Se separat information

Information om Ronden, Barbro Nilsson och Wolfgang. Viktigt att Strömstad får tillbaka Ronden. Namnlistor för påskrift hos Barbro.

Kort om dagens program: Räddningstjänst Håkan Baaz och Livräddning Bengt Göran Bergstrand.
Räddningstjänsten Håkan påminde alla om vikten av en fungerande brandvarnare hemma. Ring omgående 112 om det ör risk för brand i hemmet. Viktigt att testa brandvarnaren även utan höraparart!!!
Brandsläckaren skall visa grönt om den fungerar. I annat fall skall man byta ut den. Ett mycket intressant program om Räddningstjänsten och ambulansverksamheten i Strömstad.
Bengt Göra Bergstrand och Håkan visade konstgjord andning på en provdocka. 30 st intryckningar på bröstet och 2 inblåsningar i munnen i taget. Kan man rädda liv med denna metoden så är det en stor fördel att kunna.
Hälsningar Wolfgang