Månadsmöte måndag den 15 november

Välkomna till Månadsmöte måndag den 15 november 2021kl 15.00 på Kustbevakningen i Myren. Medtag gärna kaffebröd.