Rapport från månadsmöte 15 november

Besöket på Kustbevakningen

SPF Seniorerna Strömmen hade novembermöte med besökt hos Kustbevakningen i deras nya fina lokaler i Myren. Även en ny hamn med plats för flera båtar och Kosterfärjan ingår. 
Kustbevakaren Christoffer berättade med inlevelse om Kustbevakningens arbete. De skall främst ha räddningstjänst för båtar och människor i nöd. Till förfogande har man olika sorters båtar och även flygplan och drönare.
Kustbevakningen är en Samverkansmyndighet med militär, polis, tull och Sjöräddningssällskapet. I Strömstad kontrollerar man även Color Line för att bl.a. säkerställa lastutrymmet i bilarna.
Strömstad har en speciell uppgift som yttre gräns till Norge och EU. Till sin hjälp har Kustbevakningen även systerfartyg från Lysekil. Totalt är det 16 anställda i Strömstad. Det finns 21 kuststationer utplacerade längs Sveriges kuster, med huvudstationen i Karlskrona. Personalen är utbildade med universitetsstudier i främst juridik, sjömanskap och flera yrken.    

Förutom sjöräddning har man övervakning av yrkesfiske och även privatfiske. Man kontrollerar utrustning och fångster enligt lagstadgade bestämmelser. Särskilt omfattande är tillsynen vid hummerfisket!
SPF tackade Kustbevakarna för en mycket uppskattad och intressant eftermiddag.               Wolfgang Schwartz