Månadsmöte februari inställt, Möte mars information