SPF Seniorerna Strömmen protesterar mot beslutet att lägga ned ronden 6

SPF Seniorerna Strömmen Strömstad protesterar

BESLUT OM ATT AVVECKLA RONDEN 6 MELLAN STRÖMSTAD OCH NÄL I DECEMBER 2020.

Onsdag 27 maj tog regionstyrelsen beslut att i förtid avveckla Ronden 6, hela Rondenversamheten skall avvecklas i juni 2022!

Varför man bryter ut och särbehandlar en linje i Rondenverksamheten är egendomligt, eftersom det inte finns framme en klar lösning på vad som ska ersätta denna efter juni 2022.

Nu meddelas att Ronden 6 ska ersättas med beställningstrafik i december och att man ska kommunicera ut mer detaljer till allmänheten före avvecklingen. I detta ligger en viktig aspekt, det kommande alternativet är inte genomarbetat och remissat ut till brukarna, utan taget enbart på ekonomiska grunder utan att beakta brukarnas åsikter.

Regionstyrelsen är folkvald och utsedd av befolkningen i regionen och förväntas arbeta för invånarna.
Sjukvården är den största och primära uppgiften som styrs och leds av regionen, då förväntar vi oss också att den decentralisering som skett under ett antal år som innebär längre resor för att nå de sjukvårdsenheter som betjänar oss, är rimligt nåbara för alla oavsett var i regionen man bor!

Beställningstrafik låter ganska bra, men detaljerna hur och vad den innebär innehåller flera frågor.

Många av oss som rest med beställningstrafik på hemresa från vårdenheter i regionen har upplevt långa resor med andra resenärer via Herrestadsfjället, ut kustkommuner och många stopp innan man nått hemadressen! Är det detta vi ska ha som norm både för resor till vårdenheterna och vid hemresa?

Sådana här resor kräver insikt i brukarens upplevelser och vedermödor, alla är inte helt friska och starka vid resa varken till vårdenheten eller vid hemresa!

De flesta som söker vård har en sjukdomsbild, är sköra ofta lite äldre eller på annat sätt fysiskt eller psykist dämpade!

Vi inom SPF Seniorerna Strömmen i Strömstad med mer ån 300 medlemmar är representanter för en brukargrupp som anlitar vården och har egna upplevelser av dagen system, vi har inte nu och inte tidigare erhållit någon typ av remissliknande information för uttrycka vår uppfattning om dessa frågor. Har andra grupper i vår region erhållit några sådan?

Regionens beslut ger oss intryck att det hastade med inbesparingar och då beslutar man först och försöker lösa de praktiska frågorna därefter!

Det har i samhället succesivt uppstått ett tilltagande politikerförakt och grogrund för detta kan ofta sökas i sådana här grepp från våra förtroendevalda som inte verkar vilja lägga örat mot marken och lyssna på hur mottagarna av deras beslut tas mot. Människor känner sig överkörda!

Genom att kommunicera före beslut känner vi oss mer delaktiga och godtar även förändrigar och försämringar om vi förstår varför beslut tas!

Strömstad 2020-05-28

Styrelsen

SPF Seniorerna Strömmen
gn. Björn Stenberg, v. ordf.