Årsmöte 2020

Års och månadsmöte februari 2020

  • Sekreterare Stanly Lysell och ordförande Margareta Fredriksson
  • Musik av Anders Tholen, Åke Candell och Ingemar Olsson.
  • Sekreterare Stanly Lysell och ordförande Margareta Fredriksson
  • Musik av Anders Tholen, Åke Candell och Ingemar Olsson.

Årsmöte SPF Seniorerna Strömmen. 2020-02-10
Årsmötet började med parentation för under året avlidna medlemmar.Ordförande Wolfgang Schwartz läste minnesord av Marie Fredrikssons "Sparvöga".

Därefter valdes Margareta Fredriksson till årsmötets ordförande och Stanly Lysell till sekreterare.

Valberedningen bestående av Siv Halvordsson och Ulla Wilhelmsson hade följande förslag för kommande styrelse: Ordförande omval av Wolfgang Schwartz. Ledamöter: Evy Sigvardsson, Björn Stenberg, Stanly Lysell, Arne Johansson, Lena Moberger och nyval av Bengt Göran Bergstrand. Omval på revisorer av Kerstin Martinsson och Bo Grinneby.
Eva Pehrsson avtackades för mångårig sekreterare och Barbro Nilson och Kerstin Lövberg avtackades för sina arbeten i KPR.
Årsmötets ordförande, av tradition Margareta Fredriksson, avtackades med blommor.
Därefter följde allmän information.
Under året har föreningen haft en omfattande verksamhet med intressanta och välbesökta månadsmöten och olika aktiviteter. Motion har varit ett genomgående tema med dans, promenader och gymnastik.
Ordföranden önskade fler handledare till olika aktiviteter kommande verksamhetsår. Studieförbundet hade gjort en undersökning om medlemmarnas önskemål och där framkom en mängd olika önskemål. Data/mobiltelefon, målarekurs, matlagning mm. Wolfgang önskade att intresserade skapar grupper och vänder sig till styrelsen för att komma igång.
Pensionärerna som önskar lära sig mer om data kan börja med att se SVT program 1 från 20 februari kl 21.00.
Teaterresa till Tosca i Göteborg börjar med en liten cirkel om denna föreställning den 12 februari. Anmälan till Lennart Hansson.
Efter årsmöte och information bjöd föreningen på uppskattande kaffe och semla.
Därefter blev det underhållning av Åke Candell och Ingemar Olsson som tolkade Evert Taube med flera andra svenska artister.
Till nästa månadsmöte den 9 mars kommer Professor Kerstin Johannesson från Tjärnö Marinbiologiska och berättar om tillståndet i havet.