månadsmöte 11 mars

Noteringar och bilder

Drygt 60 medlemmar hade samlats på SPF Seniorerna Strömmens marsmöte som började med att ordförande Wolfgang Schwartz informerade om kommande aktiviteter, bl.a. om Räkfesten den 13/5. Anmälan är inbetalning med 200 kr helst på Bg 121–9989 eller kontant på nästa månadsmöte. Kurs i hjärtlungräddning planeras och Wolfgang vill gärna att någon annan än styrelsen tar tag i detta.
Inbjudna till mötet var nya kommunalrådet Kent Hansson och Pia Tysklind ny ordförande i Socialnämnden som började med en presentation av sig själva. Båda har erfarenhet inom politiken, Kent från Tekniska nämnden och Pia från Barn och ungdomsnämnden. Ge och ta och ingen prestige tar de med sig i politiken. Skola, Vård och omsorg är deras grundstenar. På frågan om Multikök anser de att på äldreboenden lagas mat på varje ställe medan ett kök försörjer skolorna med mat. Placering av äldreboendet är tänkt att ligga på Mellby vilket inte gav positivt gensvar. Inget beslut är ännu fattat. Andra förslag som Mariedal och taxi har Länsstyrelsen sagt nej till och hänvisar till strandskyddet. Då det bl.a. är brist på undersköterskor försöker man med internutbildning d.v.s. man utbildas samtidigt som man jobbar. Angående bostäder fick vi reda på att 150 hyresrätter planeras på Rådhusberget. Detaljplan på Myren visar att även där byggs, i privat regi, bostäder. Kent och Pia avtackades med var sin chokladask och lovade återkomma då de blivit varma i kläderna och har mer att berätta.
Kaffe, goda smörgåsar och kaka intogs varefter dragning på tipspromenaden gjordes. Ett stort tack till kökspersonalen och smörgåsnissarna Kerstin och Monica.

Text och foto Eva Pehrsson