Mötesnoteringar från årsmötet 11 feb 2019

Noteringar från mötet

  • Avtackning Jan Teuber
  • Mötesordförande
  • Avtackning  Jan Teuber
  • Mötesordförande

Ordförande Wolfgang Schwartz öppnade mötet med att hälsa ett 70-tal medlemmar välkomna. Mötet inleddes med parentation för de medlemmar som avlidit under 2018 och Björn Stenberg läste dikten "Gråt inte" av Barbro Lindgren.
Margareta Fredriksson utsågs att leda mötesförhandlingarna. Till styrelse för SPF Seniorerna Strömmen utsågs: Ordförande Wolfgang Schwartz, vice ordförande Björn Stenberg, kassör Ewy Sigvardsson, sekreterare Eva Pehrsson, ledamöter Arne Johansson, Stanley Lysell och Lena Moberger. Wolfgang påminde om filmen "Saltstänk och Västkustsol" den 3 mars på Kulturhuset. Björn informerade om promenaderna, en kort varannan vecka och en lång varje vecka samt delade ut schema på promenaderna. Lennart berättade att nu är 33 anmälda till operan Figaros bröllop.
Wolfgang avtackade Jan Teuber som nu slutar sitt arbete i vår förening dä han flyttat till Uddevalla.
Dagen till ära var det gratis inträde samt att föreningen bjöd på semlor till kaffet. Under kaffet visade och berättade Eva till bilder från året som gått. Som avslutning var det dragning på tipspromenaden och vinnaren vann ett kilo kaffe. Ett stort tack till alla som hjälpt till idag

Text: Eva Pehrsson
Bild: Jan Teuber