Seniorhälsans dag 25/9

Den sedvanliga hälsodagen ägde rum i nya Kulturhuset Skagerack.

  • Många hade samlats

Det var ett stort intresse bland både utställare, föredragshållare och framför allt från besökare.