promenader och stavgång

Torsdagar med samling kl 10.00 vid Taxi

Kontaktpersoner:

Anders Tholén 076-8416521

Gunnel Lovell  070-3734482