Hållbarhetsveckan 38

Programmet för Hållbarhetsveckan

Hållbarhetsveckan i Stenungsund 2023
 
Hållbarhetsveckan är en evenemangsvecka med aktiviteter kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i kommunen. Stenungsunds kommun vill med hållbarhetsveckan inspirera och tipsa invånare, besökare och företagare till att bli mer hållbara. Tillsammans med lokala företag och föreningar fyller vi en vecka med aktiviteter kring hållbarhet.
 
Stenungsunds kommun är huvudarrangör för veckan. Lokala företag, föreningar och kommunala verksamheter är med och arrangerar aktiviteter under hållbarhetsveckan.”

Hållbarhetsveckan 2023 hålls den 18 till 24 september.

Program Hållbarhetsveckan