Naturvandringar-datumkorrigering

I programpunkten "Naturvandringar" har det angivits fel datum för två av mötestillfällena
Detta är nu korrigerat!