Mötesanteckningar-KPR

KPR-mötesanteckningarna för dialogmötet mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och pensionärsråden 10 maj 2022.