Nytt från Generalsekreteraren

Nya rekommendationer till föreningar och distrikt Anpassade rekommendationer januari 2022

Spridningen av coronaviruset ökar. Folkhälsomyndigheten konstaterar nu att Sverige befinner sig i en fjärde smittvåg och har nu sin största smittspridning under hela pandemin. Statistiken visar att allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer, både inom intensivvården och slutenvården, men ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer.

Mer information se bifogad fil