Forskningsprojekt gällande munhälsa

Vi söker deltagare som är över 65 år till ett forskningsprojekt gällande munhälsa. Forskningen utgår från Folktandvården och Centrum för äldre-tandvård.

Forskningen utgår från Folktandvården och Centrum för äldretandvård. 

Centrum för äldretandvård är ett kunskapscenter som arbetar med att samla, sprida, utveckla och skapa ny kunskap om äldres munhälsa och är en del av Folktandvården i Västra Götalands Regionen. 

Just nu pågår ett projekt som handlar om förmåga att sköta sin munvård själv. 

Vi söker personer över 65 år som har haft en stroke eller en ”tia”.  

Mer information