Valdebatt 2022

Regionvalet 2022 i Västra Götaland

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland och SPF Seniorerna i VG bjuder
in de politiska partierna till en valdebatt med moderator. Fokus kommer att
vara att få deras ståndpunkt i regionala frågor som t.ex. sjukvård,
kollektivtrafik och kultur som berör regionens seniorer.
Arrangemanget är öppet för alla och det krävs ingen föranmälan.
Torsdag 1 september kl 14.00-16.00 på Bohusläns Muséum i Uddevalla.
Välkomna!

Mer information