SPF Seniorernas Folkhälsovecka 2022

16-20 maj är det dags igen för SPF Seniorernas
Folkhälsovecka.

SPF Seniorernas Folkhälsovecka 2022
16-20 maj är det dags igen för SPF Seniorernas
Folkhälsovecka. Under denna vecka vill vi inspirera till aktivitet
och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv
och åldrande.

Mer information