Inbjudan till baskurser i Zoom

Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar.

Inbjudan till baskurser i Zoom mars 2021
Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning. Syftet är att öka den
digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå
målet att alla som vill kunna delta i ett Zoom-möte ska vara rustade för det
liksom de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det.

Kursmaterial se tidigare inlägg under fliken "Utbildning" på hemsidan

Inloggning

Kursinformation